Ardovlam houdt u op de hoogte

Een nieuwe brandnorm S21-100

Ardovlam houdt u op de hoogte

In 2014 heeft de werkgroep NBN TC 72 zijn werkzaamheden beëindigd rond de opmaak van een nieuwe branddetectie norm. De DTD S21-100 deel 1 en deel 2 werd gepubliceerd binnen de procedure van een publieke enquête. 

De DTD geeft installatie voorschriften met betrekking tot nieuwe technologieën zoals aanzuiging, beams, lineaire warmtedetectoren, ..en gebruikt bv. de notie 'functiebehoud' voor wat bekabeling betreft en staat toe dat drukknoppen, sirenes en detectoren op eenzelfde net staan mits er (o.a. ! ) tussen elke functie een kortsluitisolator staat. Ook andere beperkingen zijn niet langer van kracht (o.a. 99 detectoren per lus, beperking tot 2 verdiepingen).

Ardovlam kent deze DTD goed en volgt de evolutie op de voet ; meer nog, we zijn actief betrokken geweest in de opmaak van de nieuwe brandnorm (zowel het administratief als technische luik ).

Binnenkort worden de Ardovlam opleidingen opnieuw gestart om klanten, installateurs, preventieadviseurs en studiebureaus te informeren omtrent de nieuwe mogelijkheden. Technisch gezien, is er geen probleem daar alle systemen waar Ardovlam mee werkt, de nieuwe technieken (reeds geruime tijd)  aankunnen.